Yüksek Lisans Programı

 

 

 

SOSYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Program Profili: Sosyoloji öğrencilerini disiplinlerarası alanlarda hem kuramsal hem de uygulamalı araştırmalara yönlendirebilecek özgünlüğü olan bir program hazırlanmıştır. Önerilen program, Türkiye’de sosyoloji alanında uzun yıllardır yüksek lisans eğitimi veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi üniversitelerdeki Genel Sosyoloji ve Metodoloji programları örnek alınarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda, Bölümümüzdeki öğretim kadrosunun formasyonlarına uygun olarak disiplinlerarası alanlarda seçmeli dersler önerilmiştir.

Lisans eğitimi almış öğrencilerin küreselleşme sürecinde ortaya çıkan ve artan sosyal problemlerle mesleki olarak uğraşabilmeleri için kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, yaşlılık çalışmaları, engellilerle çalışma, gençlik ve çocuk çalışmaları, yoksulluk çalışmaları, aile sosyolojisi, suç sosyolojisi vb. alanlarda yeterli araştırma ve uygulama becerilerini edinebilmeleri ancak yüksek lisans aşamasında mümkün olabilecektir. Önerilen program kapsamında öğrencilerin ilgi alanlarına göre bu değişik alanlarda araştırma yapmaya teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Bölüm öğretim üyelerinin önemli bir önceliği nitelikli sosyal bilim araştırmaları yürütmek ve bu süreci yüksek lisans öğrencileriyle de paylaşmaktır. Değişen Türkiye'nin toplumsal sorunlarının analizinde veri tabanı oluşturacak nitelikli araştırmaların gerçekleştirilmesi için sosyal araştırmaya ilişkin disiplinlerarası çeşitli kuram ve yöntem bilgilerini içeren zengin bir lisansüstü eğitim programına gereksinim olduğu düşünülmekte ve böyle bir programın hem öğrencilerin hem de M.Ü. Sosyoloji Bölümü’nün farklı disiplinlerden gelen öğretim kadrosunun araştırma motivasyonlarını daha da yükselteceğine inanılmaktadır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri: Bu programdan mezun olan öğrencilerin, kamu kurumları, yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği’ne bağlı kuruluşlar, araştırma şirketleri ve kuruluşları ve özel sektörde ya da kamu seköründe sosyolojik bilgiye gereksinim duyulan, sosyal hizmetler, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi alanlarda uzman olarak çalışmaları hedeflenmektedir.


Yüksek Lisans Ders Listesi:


Bu sayfa Sociology tarafından en son 13.11.2017 13:01:55 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM